9 Days Of Navratra Mahotsav (2012)

E-mail Print PDF

पहिल्या दिवशी महालक्ष्मी देवीची ' श्री ब्रम्हांड गणेश लक्ष्मी ' या स्वरुपात पूजा  बांधण्यात आली.

श्री महालक्ष्मीची "श्री चंद्राला परमेश्वरी देवी" च्या रुपात पूजा बांधण्यात आली.

श्री महालक्ष्मीची 'श्री अन्घादत्त ' रुपात पूजा

बांधण्यात आली.

श्री महालक्ष्मीची ' गजारूढ लक्ष्मी ' रुपात पूजा बांधण्यात आली.

श्री महालक्ष्मीची ' श्री मिनाक्षी देवी' रुपात पूजा
बांधण्यात आली.

श्री महालक्ष्मीची ' श्री मुकाम्बिका देवी' रुपात पूजा बांधण्यात आली.

श्री महालक्ष्मीची ' महिषासुरमर्दिनी  ' रुपात पूजा
बांधण्यात आली.

श्री महालक्ष्मीची ' लक्ष्मिन्रुसिन्ह देव ' रुपात पूजा बांधण्यात आली.

श्री महालक्ष्मीची ' विशावृपिनी ' रुपात पूजा बांधण्यात आली.

You are here: Gallery Navratra Mohotsav Puja Bandhani 2012