Tenders

Sr. No.
Tender Title
Start Date
Last Date
Division
View Documents
1.
शहर कोल्हापूर येथील श्री त्र्यंबोली देवस्थान कडे पाण्याचे कनेक्शन घेणेकरिता पाइपलाईन जोडणे व इतर आनुषंगिक काम करणे
26 / 10 / 2017
07 / 11 / 2017
Kolhapur

2.
लोगो ( प्रतीक चिन्ह ) तयार करणेची स्पर्धा
29 / 10 / 2017
15 / 11 / 2017
Kolhapur

3.
शहर कोल्हापूर येथील श्री दत्त भिक्षालिंग मंदिर दत्त जयंती निमित्य रंगविणेबाबत
03 / 11 / 2017
09 / 11 / 2017
Kolhapur
You are here: Tenders